משרדי קראוס

TSM Contact Details:

קראוס תעשיות

קראוס תעשיות

משרד ראשי ומפעל
הרב שלום מנצורה 1 קומה 3 ראש העין 4850001
03-7722529 | 03-5154000
פקס: 03-518329
מכירות
מנהל מסחרי - דרור לב 052-2429003 | dlev@muellerwp.com
מכירות – סאני גורביץ 03-7722454 052-6105531 | SGurevitz@muellerwp.com
מנהל מרכז - אור נהרי 052-2515236 | onahary@muellerwp.com
מנהל דרום - מנחם קרסיק 052-3582233 | 052-2515236 | mkarasik@muellerwp.com
מנהל צפון - אריק סולומון 052-2429004 | asalomon@muellerwp.com