משרדי קראוס

TSM Contact Details:

קראוס תעשיות

קראוס תעשיות

משרד ראשי ומפעל
הרב שלום מנצורה 1 קומה 3 ראש העין 4850001
טל' מכירות ישראל:
052-6105531 | 03-7722454
פקס: 03-518329

מנהל מסחרי - דרור לב 052-2429003 | dror@krausz.com
מנהל מרכז - אור נהרי 052-2515236 | onahary@krausz.com
מנהל דרום - מנחם קרסיק 052-3582233 | 052-2515236 | menachemk@krausz.com
מנהל צפון - אריק סולומון 052-2429004 | asalomon@krausz.com