תקינה בינלאומית

הטכנולוגיות של קראוס תעשיות הוסמכו על ידי המוסדות המאשרים המובילים בארה"ב ובאיחוד האירופי, לרבות הסמכות בינלאומיות הנוגעים לטכנולוגיית אטמי המים שלה למי שתייה (איטום וחיבור).