החלפת מופת אסבסט 800 ממ בעיר בודפשט הונגריה

הבעיה
נזילה במופת אסבסט 800 מ"מ

תיקון נדרש
החלפת המופה

מוצר נבחר
חבק הידראולי

הסיבה לבחירת המוצר
החבק ההידרואלי במחבר נפתח שייתר את הצורך בחיתוך הצינור

מפיץ
EUROFLOW HUNGARY

לקוח סופי
BUDAPEST WATER

תיעוד הנזק:

הנזילה במופת האסבסט

 

תיעוד הפתרון:

החלפת המופה באמצעות החבק ההידראולי של קראוס המייתר את הצורך בחיתוך הצינור