החלפת קטע צינור אסבסט בפלדה 30 צול מפעלי ים המלח

הבעיה
פיצוץ בצינור האזבסט המשמש להובלת מי קירור למפעלי ים המלח
ללא פעולת מי הקירור מושבת המפעל שעולה כסף רב לכל דקת השבתה

תיקון נדרש
החלפת קטע צינור אזבסט בפלדה

מוצר נבחר
רב קוטר מעבר שמצד א' יתאים לצינור האזבסט והטווח הוא 700 – 754
ומצידו השני שיתאים לצינור הפוליטילן מ700 – 750

הסיבה לבחירת המוצר
רב הקוטר של קראוס מאפשר התקנה מהירה מאוד כתוצאה משני ברגי הידוק בלבד בכל צד
ברגים אלו פונים מעלה כלפי המתקין ומיתרים את הצורך לסגור ברגים מתחת לאביזר תוך כדי סיכון המתקין
כמו כן, השיטה ההידראולית של רב הקוטר מאפשרת ספיגת תנודות צנרת ובכך מורידה באופן דרמטי המשך שברים וסדקים בצנרת

לקוח סופי
מפעילי ים המלח

תיעוד הנזק:

פיצוץ בצינור האזבסט


תיעוד הפתרון:


 חיבור רב קוטר מעבר שמצדו האחד מתאים לצינור האזבסט ומצדו השני לפוליטילן