חבק דינאמי

קוטר נומינלי : טווח עבודה נומינלי 40-65 מ"מ
RANGE: 8 מ"מ
אורך: 300 מ"מ, 225 מ"מ,150 מ"מ
לחץ עבודה : 10 בר
מומנט סגירה: 40 Nm
ברגים הפונים כלפי מעלה: 2 - 4
קוטר נומינלי : טווח עבודה נומינלי 80-300 מ"מ
RANGE: 20-22 מ"מ
אורך: 300 מ"מ, 225 מ"מ,150 מ"מ
לחץ עבודה : 10 בר
מומנט סגירה: 60 – 100 Nm
ברגים הפונים כלפי מעלה: 2 – 4
קוטר נומינלי : טווח עבודה נומינלי 100-300 מ"מ
RANGE: 20-22 מ"מ
אורך: 375 מ"מ, 600 מ"מ
לחץ עבודה : 10 בר
מומנט סגירה: 60 – 100 Nm
ברגים הפונים כלפי מעלה: 5, 8