מפרט מוצר עבור חבק הידראולי מידות גדולות

אטם EPDM

קוטר נומינלי (מ"מ)

40 – 80 80 – 125 80 – 300 150 – 300 300 – 400 350 – 500 600 650 – 1950

טווח (מ"מ)

 12  22  22  32  22  32  32 15

 לחץ (בר)

 16, 24  24  16  12, 16  12, 16  12, 16  11, 16 2 – 7 & 4 – 16

רוחב אביזר (מ"מ)

 140, 280  140, 210, 280  140, 210, 280 210, 280  210, 280  210, 280  210, 280  280

מומנט סגירה(ניוטון מטר)

 50  70 – 90  60 – 120  80 – 120  120  120 – 240  200 – 240  130 – 280
ברגים פונים מעלה  2  2 – 4  2 - 4  3 – 4  3 – 4  3 – 4  3 – 4 16-8

 

אטם NBR

רוחב אביזר (מ"מ)

40 – 80 80 – 100 80 – 300 300 – 400

טווח (מ"מ)

 12 22 22 22
לחץ עובדה (בר)

 5, 10, 16, 24  24  5, 10, 16  16

רוחב אביזר (מ"מ)

 140, 280 210  140, 210, 280  210, 280

מומנט סגירה (ניוטון מטר)

 50 2 - 4  60 – 120  120
ברגים הפונים מעלה (#) 2 3   2 - 4  3 - 4