מפרט מוצר חבק הידראולי

pdf מפרט לחבק הידראולי

אטם EPDM

קוטר נומינלי (מ"מ)

40 – 80 80 – 125 80 – 300 150 – 300 300 – 400 350 – 500 600 650 – 1950

טווח עבודה (מ"מ)

 12  22  22  32  22  32  32 15

 לחץ (בר)

 16, 24  24  16  12, 16  12, 16  12, 16  11, 16 2 – 7 & 4 – 16

רוחב אביזר (מ"מ)

 140, 280  140, 210, 280  140, 210, 280 210, 280  210, 280  210, 280  210, 280  280 ,430, 580

מומנט סגירה (ניוטון- מטר)

 50  70 – 90  60 – 120  80 – 120  120  120 – 240  200 – 240  130 – 280
מס. ברגים פונים מעלה - מכל צד  2  2 – 4  2 - 4  3 – 4  3 – 4  3 – 4  3 – 4 8-16

 

אטם NBR

קוטר נומינלי (מ"מ)

40 – 80 80 – 100 80 – 300 300 – 400

טווח (מ"מ)

 12 22 22 22
לחץ עובדה (בר)

 5, 10, 16, 24  24  5, 10, 16  16

רוחב אביזר (מ"מ)

 140, 280 210  140, 210, 280  210, 280

מומנט סגירה (ניוטון מטר)

 50    60 – 120  120
מס. ברגים הפונים מעלה (מכל צד) 2 3   2 - 4  3 - 4