תיקון חירום של קו השפכים הראשי בקוטר של "40 של אשדוד, ומניעת אסון אקולוגי

הבעיה
קו שפכים ראשי של העיר אשדוד עוכל ע"י גזים ועלה צורך של הזרמת השפכים לים עד לתיקון הפיצוץ

 

תיקון נדרש
החלפת קטע צינור פלדה ניזוק בקטע צינור PVC

מוצר נבחר
רבי קוטר של קראוס

הסיבה לבחירת המוצר

  • מאפשר גישור על צנרת מהיקפים חיצוניים שונים 
  • מהירות ונחות התקנה ע"י ברגים עיליים בלבד 
  • כתוצאה מתכנון מוצר ייחודי ומאטמים הידראולים מאפשר יצירת נקודה גמישה על פני הצינור והורדה של המשך נזק לצינור באופן משמעותי

לקוח סופי
יובלים אשדוד

תיאור הבעיה:

הזרמת שפכים לים

תיעוד הנזק:

צינור פלדה הניזוק בקטע צינור PVC

תיעוד הפתרון:

תהליך החלפת קטע צינור הפלדה הניזוק עם קטע צינור פי וי סי באמצעות רבי קוטר של קראוס