תיקון צנרת יציקה בחבק הידראולי 600 ממ' DALMACIJA CROATIA

הבעיה
חיבור פעמון בצנרת יציקה נזל 

 

תיקון נדרש
חיתוך הפעמון וחיבור שני הצינורות

מוצר נבחר
חבק הידראולי של קראוס

הסיבה לבחירת המוצר
מאחר והחבק ההידראולי נפתח לכן לא היה צורך בחיתוך הצינור ובחיבור עם שני אביזרים
החבק ההידראולי של קראוס נחבק אל הרווח שנוצר עקב חיתוך הפעמון וחיבר את שני הצינורות

מפיץ
SMART WATER CROATIA

לקוח סופי
DALMACIJA WATER UTILIY

תיעוד הפתרון:

 

חיבור שני הצינורות באמצעות חבק הידראולי של קראוס לאחר חיתוך הפעמון